درباره ماشرکت خزرپلاستيک با سرمايه گذاری بیش از يکصد ميليارد ريال در سال 1380 در زمينی به وسعت 22000 متر مربع و زير بنای 14000 مترمربع در حال فعاليت است. ماشين آلات و تجهيزات توليد و پشتيبانی اين شرکت از بهترين انواع ماشين آلات اروپايي و مجهز به تکنولوژی روز اروپا و تجهيزات مکانيزه و کامپيوتری در زمينه توليد انواع قطعات پلاستيک و پلاستوفوم می باشد و از نظر تکنولوژی ، دانش فنی و تجهيزات در حد شرکتهای معتبر اروپايي است.
 خزرپلاستيک بی اغراق می تواند به عنوان مشکل گشای صنعت پلاستيک ، توليد هر نوع قطعه پلاستيکی ، با هر نوع قالب و از جنس هر گونه مواد پليمری را تضمين کند. خزرپلاستيک = دانش فنی و تکنولوژی روز دنيا در صنعت پلاستيک


اهداف :
- توانمندی تکنولوژيکی در صنعت پليمر از طريق ارتباط مستمر با دانشگاهها و مراکز علمی و تحقيقاتی داخل و خارج کشور
- توانمندی در توليد برای هر گونه قطعات پليمری در صنايع کشور
- رقابت کمی و کيفی با رقبای جهانی